CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Văn bản Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Nam

   Minimize
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 211 items in 11 pages
04/KH-MTTQ-BTT 11/03/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn ...
08/HD-MTTQ-BTT 10/03/2014 Hướng dẫn góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQVN tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, NK 2014-2019
07/HD-MTTQ-BTT 07/03/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2014
63/KH-MTTQ-BTT 03/03/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự An toàn giao thông" năm 2014
05/HD-MTTQ-BTT 19/02/2014 Hướng dẫn của UBMT tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2014
03/HD-MTTQ-BTT 18/02/2014 Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2014
04/HD-MTTQ-BTT 18/02/2014 Hướng dẫn công tác Tuyên giáo năm 2014
02/KH-MTTQ-BTT 18/02/2014 Kế hoạch vận động "Quỹ vì người nghèo" năm 2014
01/HD-MTTQ-BTT 11/02/2014 Hướng dẫn công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2014
08/MTTQ-BTT 11/02/2014 Công văn duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Mặt trận huyện ,thành phố NK 2014-2019
34/KH-BVĐ 02/01/2014 Kế hoạch thăm và tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ - 2014
224/MTTQ-BTT 30/12/2013 Công văn 224 v/v báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2014-2019
7023-CV/VPTW 30/12/2013 Công văn 7023 v/v đính chính khoản 2, Điều 6 Quy chế giám sát và PBXH của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH
36/MTTQ-BTT 13/12/2013 Kế hoạch triển khai Luật hòa giải ở cơ sở
45/TB-MTTQ-BTT 03/12/2013 Thông báo thay đổi tài khoản ủng hộ bão lụt
32/KH-MTTQ-BTT 12/11/2013 Kế hoạch Hội nghị giao ban Cụm thi đua năm 2013
189/MTTQ-BTT 11/11/2013 Công văn V/v hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2013
166/MTTQ-DCPL 17/10/2013 Công văn v/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013".
164-MTTQ-BTT 11/10/2013 V/v phối hợp triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở
30/KH-MTTQ-BTT 09/10/2013 Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận năm 2013