Duy Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản Luật trong các tầng lớp nhân dân.
Người đăng: Ban Biên tập .Ngày đăng: 15/07/2016 .Lượt xem: 526 lượt.
Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua.


Toàn cảnh lớp phổ biến

Từ ngày 13/7 đến ngày 15/7/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức 03 lớp phổ biến pháp luật cho 1.127 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn toàn huyện.

Báo cáo viên của tỉnh, huyện triển khai các Luật Dân sự, Luật Bảo vệ trẻ em và Luật thi hành tạm giữ tạm giam được Quốc hội khóa XIII thông qua. Đây là các văn bản pháp luật được địa phương đề nghị tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ và người dân địa phương.

Sau đợt Hội nghị triển khai trên, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện phối hợp cùng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Duy Xuyên  tiếp tục tổ chức tuyên truyền đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức triển khai, truyên truyền các Luật trên đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.
Nguồn tin: UBMTTQVN huyện Duy Xuyên
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Đại Lộc: Hơn 52 ngàn lượt người được phổ biến pháp luật. (Ngày đăng: 22/07/2016 )
Các tin cũ hơn:
Tâm huyết của người chỉ huy (02/05/2016 )
Luật Mặt trận mở hướng cho cán bộ cơ sở (04/06/2015 )
Núi Thành: Tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (02/06/2015 )
Quốc hội thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (22/05/2015 )
Duy Xuyên: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2015 (25/04/2015 )
Phước Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật năm 2015 (10/04/2015 )
Phải thể hiện bản lĩnh Mặt trận (07/04/2015 )
Phú Ninh: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật (03/04/2015 )
Hiệp Đức: Hội nghị bổ sung Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Khóa VII và tham gia góp ý Văn kiện Đại hội (02/04/2015 )
Duy Xuyên: Phối hợp tổ chức triển khai các văn bản pháp Luật mới được Quốc hội khóa XIII ban hành năm 2014 (23/03/2015 )
    
1   2