11 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong năm 2017
Người đăng: XM .Ngày đăng: 05/01/2017 .Lượt xem: 271 lượt.
Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, chân thành và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 diễn ra ngày 4/1 tại Cần Thơ đã hoàn thành các nội dung theo tinh thần đề ra.

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, chân thành và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8 diễn ra ngày 4/1 tại Cần Thơ đã hoàn thành các nội dung theo tinh thần đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

tại Hội nghị

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao những đóng góp của mình của  MTTQ Việt Nam như tổ chức Đại hội lần thứ 12 của Đảng, tham gia tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổng Bí thư cũng khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, chúc mừng những kết quả đạt được của công tác Mặt trận thời gian qua và tin tưởng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong giai đoạn mới cùng Đảng, Nhà nước toàn dân thực hiện tốt các mặt kinh tế xã hội năm 2017, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng vào cuộc sống.

Trên cơ sở bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư để xem xét, bổ sung vào công tác năm 2017 của mình, đặc biệt những hoạt động liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 12.

Chủ tịch cũng khẳng định lại 11 kết quả nổi bật của Mặt trận trong năm 2016, trong đó MTTQ các cấp đã đóng góp quan trọng vào cuộc bầu cử ĐBQH khóa 14 và HĐND các cấp 2016 – 2021; triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đã triển khai giám sát Luật HTX năm 2012, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ xây dựng HTX kiểu mới trên cả nước; triển khai cuộc vận động và tổ chức giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở chương trình phối hợp với Chính phủ và MTTQ Việt Nam… Cùng với đó, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh phản biện xã hội, chuẩn bị thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo; tổ chức các hoạt động vận động quyên góp đồng bào bị thiên tai và củng cố môi trường tại nhiều địa phương… “Những kết quả đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo phối hợp với Chính phủ, Quốc hội và tâm huyết của các cụ, các vị, các đồng chí trong Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam, đặc biệt sự nỗ lực, sáng tạo của Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp và các ban công gác mặt trận ở khu dân cư”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Hội nghị cũng đã thảo luận về những hạn chế đặt ra cho công tác Mặt trận năm 2017 và những năm sau. Thứ nhất, cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến giám sát phản biện, trong đó có việc giám sát có kế hoạch hay không có kế hoạch. Thứ hai, làm thế nào để giám sát cá nhân, giám sát cán bộ Đảng viên. “Việc này cái này chúng ta chưa làm và sắp tới MTTQ Việt Nam sẽ cùng với 5 cơ quan kiến nghị và báo cáo với Ban Bí thư để thống nhất việc thực hiện.”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu.

Thứ ba, về vấn đề phản biện, sắp tới sẽ tổ chức 3 năm tổng kết Quyết định 217 – 218 bằng hình thức Nghị quyết Liên tịch giữa Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam hướng dẫn những nội dung liên quan về vấn đề này. “Vừa qua, trong một loạt văn bản quy phạm pháp luật Quốc hội thông qua có ghi danh mục cần ý kiến phản biện của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác. Sắp tới chúng ta phải làm rõ hơn quyền này, trong đó MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị phản biện. Tương tự, mặt trận sẽ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương để thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở’, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu.

Thứ tư, cụ thể hóa tiêu chí đô thị văn minh.  Thứ 5, quan tâm để quyền lợi của bà con dân tộc, đặc biệt là quyền lợi về đất đai của bà con trong quá trình di dân. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, phải làm đúng luật pháp. Mặt trận phải làm với các Sở ngành địa phương, vì vậy chưa thể trả lời vấn đề này ngay được.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, có ý kiến đề nghị mặt trận trong quá trình thực hiện Nghị quyết TƯ 4 cần kiến nghị TƯ rà soát về việc quản lý cán bộ, quy trình quản lý cán bộ. “Điều này rất đúng. HIện nay, Ban quản lý cán bộ TƯ đã có kế hoạch về vấn đề này. Chúng ta vừa có Hội nghị TƯ 4, đến Hội nghị TƯ 6, Ban chấp hành TƯ sẽ thông qua Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, quản lý cán bộ trong tình hình hiện nay. Đây là vấn đề chính đáng và đã được đưa vào kế hoạch. Trong lần làm việc với Tổng Bí thư, chúng tôi đã kiến nghị khi có Dự thảo này, mặt trận xin phép được góp ý mặc dù là văn bản của Đảng”, Chủ tịch cho biết.

Về kiến nghị nên làm rõ thêm chức năng của Mặt trận, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Luật MTTQ đã được Quốc hội thông qua, nêu rõ chức năng của Mặt trận. “Nhưng Luật cũng không quá cứng nhắc, chúng ta có thể thảo luận chuyên đề với Quốc hội. Chúng tôi cũng đã bàn và cân nhắc thời gian tới, có thể trước kỳ họp Quốc hội, Mặt trận có thể đăng ký trước môt buổi làm việc giữa Chủ tịch MTTQ Việt Nam với Thường vụ Quốc hội về những vấn đề lớn mà nhân dân quan tâm và sẽ thảo luận trong kỳ họp Quốc hội. Điều này có thể hoàn toàn đề nghị được. Chúng tôi xin tiếp thu và sẽ chuẩn bị kỹ về vấn đề này”, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam cho biết.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, đất nước vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên cần phát huy những thành quả đạt được, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả thực hiện và tổ chức thực hiện đạt kết quả chương trình thống nhất hành động 2017.

Những nội dung cần tập trung thực hiện trong năm 2017 bao gồm: triển khai quyết liệt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả của hội nhập quốc tế”; MTTQ các cấp tích cực và phối hợp hiệu quả hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên cả nước, đáp ứng mục tiêu có thêm 500.000 doanh nghiệp mới trong năm 2016- 2020; tiếp tục triển khai sáng tạo hiệu quả Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; triển khai quyết liệt Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp (hiện còn 30 đơn vị chưa trang bị trang thông tin điện tử. Cần phấn đấu để kỳ họp lần sau không còn MTTQ tỉnh nào không có trang điện tử); tiếp tục đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo theo Đề án đã được thông qua; triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về chống suy thoái và tự chuyển hóa (vấn đề này có nhiều biện pháp. Trước mắt triển khai 1 giải pháp mới đó là phát động giải báo chí quốc gia với công tác chống tham nhũng, lãng phí); tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác hữu nghị nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt với 3 nước  láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc; tiếp tục chăm lo, đổi mới công tác phát huy người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có chương trình phối hợp vừa ký  kết vừa qua với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài);  đẩy mạnh và phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên vận động tài trợ và hỗ trợ hiệu quả đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai và biến đổi khí hậu trong năm 2017; hoàn thiện cơ chế hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, ngay sau hội nghị này, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ chú ý rà soát, hoàn thiện, bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2017 của mình, báo cáo cấp ủy cùng cấp, xây dựng chương trình hành động với cấp ủy cùng cấp cho công tác năm 2017. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền địa phương các cấp chăm lo tết Nguyên đán Đinh Dậu cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng sa, đặc biệt là đồng bào chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo 8 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt của miền Trung và Tây Nguyên.

“Phát huy những kết quả đạt được, chúng ta tin tưởng rằng Chương trình thống nhất hành động năm 2017 do Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đề ra và vừa thông qua tại hội nghị lần này sẽ được Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên triển khai đạt kết quả góp phần vào thành tựu chung của cả nước, đưa Nghị quyết 12 của Đảng vào cuộc sống”, Chủ tịch nhấn mạnh.

Hương Diệp

Nguồn tin: mattran.org.vn
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Chia sẻ yêu thương với học sinh nghèo, người nghèo huyện Nông Sơn (Ngày đăng: 03/03/2017 )
Các tin cũ hơn:
Mặt trận luôn lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân (17/12/2016 )
Vì tương lai của chính mình, hãy đi bầu cử! (19/05/2016 )
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Chọn sự phát triển cho quê hương (04/04/2016 )
Tổ chức bầu cử cho người bị tạm giam, tạm giữ: Đảm bảo quyền cử tri (04/04/2016 )
Không phân biệt người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử (22/02/2016 )
Công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ khóa XII (28/01/2016 )
Ngày 22/5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (16/01/2016 )
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (14/10/2015 )
Đại biểu Quốc hội khóa XIII tiếp xúc cử tri (04/07/2015 )
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Phú Ninh (11/05/2015 )
    
1   2