Dấu ấn năm đầu nhiệm kỳ
Người đăng: Ban Biên tập .Ngày đăng: 21/02/2017 .Lượt xem: 83 lượt.
Năm 2016, hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX đã có nhiều đổi mới, các đại biểu dân cử dành thời gian đáng kể để thảo luận, góp ý rất trách nhiệm, tâm huyết đối với nội dung được trình tại mỗi kỳ họp, thể hiện sự dân chủ và phát huy được trí tuệ tập thể của HĐND tỉnh.
Tại các kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý đối với các vấn đề được cử tri của tỉnh quan tâm. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Tại các kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý đối với các vấn đề được cử tri của tỉnh quan tâm. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

TỪ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, ban hành 46 nghị quyết, trong đó có 19 nghị quyết quy phạm pháp luật. Hầu hết nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. HĐND tỉnh luôn theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đã ban hành.

Đổi mới

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh, trong năm đầu thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND tỉnh phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

“Với nhiều góc nhìn đa chiều từ cuộc sống, các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thảo luận chỉ ra một số vấn đề bất cập, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp trên một số lĩnh vực. Trong đó nổi lên vấn đề quản lý tài nguyên và môi trường, thực hiện chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội miền núi, công tác đào tạo nghề, đầu tư nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tình hình tội phạm ma túy, an ninh, trật tự... Cùng với đó, các đại biểu cũng kiến nghị nhiều giải pháp, yêu cầu cơ quan nhà nước các cấp tập trung nỗ lực hơn nữa khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm phát triển kinh tế bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”. (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang)

Một đổi mới phải kể đến của hoạt động HĐND tỉnh trong năm qua là trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan để rút kinh nghiệm việc chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác tổ chức kỳ họp trước đó, bàn nội dung trình kỳ họp kế tiếp. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên trao đổi, đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Đặc biệt lưu ý việc đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật phải được thực hiện theo đúng quy trình luật định. Các Ban của HĐND tỉnh theo dõi sát việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp của UBND tỉnh, cùng tham gia ngay từ khâu đánh giá chính sách; khảo sát tình hình thực tế tại các ngành, địa phương; nâng cao chất lượng thẩm tra các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Nhờ vậy, các nội dung đề án, dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đánh giá: “Chương trình các kỳ họp vừa qua đã dành thời gian đáng kể để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ và tại hội trường. Qua thảo luận có nhiều ý kiến góp ý rất trách nhiệm, tâm huyết thể hiện sự dân chủ và phát huy được trí tuệ tập thể của HĐND tỉnh. Phương thức tổ chức, điều hành kỳ họp có sự đổi mới từ thành phần mời dự, thảo luận tại tổ, sắp xếp chương trình, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận, tranh luận. Việc tiếp thu ý kiến đại biểu về các dự thảo nghị quyết có sự tổng hợp, phân loại một cách cô đọng, nhiều nội dung có ý kiến khác nhau được tiếp tục thảo luận chung tại hội trường để đi đến sự thống nhất”.

Nâng cao vai trò

Theo Thường trực HĐND tỉnh, mục tiêu tổng quát được HĐND tỉnh xác định trong năm 2017 là tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 của tỉnh.

Để đảm bảo cho việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được đề ra trong năm 2017, trong thời gian đến, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh sẽ được tăng cường, tập trung vào các vấn đề bức xúc mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cho hay, ngoài nội dung giám sát thường xuyên theo luật định, HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát chuyên đề “Các khu tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”; Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Về khai thác và phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh”... Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn chú trọng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, đánh giá hoạt động của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh theo quy định. “Bên cạnh tích cực, chủ động tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề tại các kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh còn thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt thông tin; theo dõi, báo cáo với cử tri tại đơn vị bầu cử và Thường trực HĐND tỉnh kết quả giải quyết những vấn đề cử tri phản ảnh. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ cải tiến phương thức giám sát thông qua các hoạt động thường xuyên trong công tác. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan giám sát tại nơi bầu cử; thực hiện có hiệu quả việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp hoặc giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh” - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ.

NGUYÊN ĐOAN

Nguồn tin: Báo Quảng Nam
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Phát triển kinh tế - xã hội miền núi: Cần lực hút đủ mạnh (Ngày đăng: 19/04/2017 )
Sát sườn hơn với người nghèo (Ngày đăng: 17/04/2017 )
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri với công nhân khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc (Ngày đăng: 10/04/2017 )
Đồng chí Lê Duẩn với xứ Quảng (Ngày đăng: 07/04/2017 )
Phát huy vai trò phản biện của Mặt trận (Ngày đăng: 03/04/2017 )
Tuyên truyền một số chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 23/03/2017 )
Tổ chức gặp mặt và trao huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam” (Ngày đăng: 21/03/2017 )
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam ngày đầu tái lập (Ngày đăng: 15/03/2017 )
Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai chỉ số hài lòng của người dân (Ngày đăng: 14/03/2017 )
Tam Kỳ: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá IX. (Ngày đăng: 23/02/2017 )
Các tin cũ hơn:
Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá IX tại các địa phương. (15/02/2017 )
Hội An: Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng - năm 2016 (18/01/2017 )
Hình thành phong trào vận động toàn dân chống tham nhũng (19/12/2016 )
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng (10/12/2016 )
Nhiều phần quà đã đến với đồng bào bị thiệt hại lũ lụt tại Quảng Nam. (07/12/2016 )
Thắm tình vùng cao (18/11/2016 )
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Plây Đheaq Tong (Phước Sơn) (08/11/2016 )
Quế Sơn: Tổ chức Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an huyện” năm 2016 (27/10/2016 )
Tiên Phước: Giám sát quy chế dân chủ cơ sở tại các xã nông thôn mới (25/10/2016 )
Núi Thành: Tổ chức Diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2016”. (20/10/2016 )
    
1   2