Tổng Bí thư Lê Duẩn- nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng
Người đăng: P.Q .Ngày đăng: 05/04/2017 .Lượt xem: 213 lượt.
Ban Biên tập trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2017). Tải về tại đây.
Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Trung ương
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (Ngày đăng: 12/04/2017 )
Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (Ngày đăng: 07/04/2017 )
Các tin cũ hơn:
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997- 2017)! (19/01/2017 )
Mời tham gia viết bài cho Bản tin Mặt trận số đặc biệt chào Xuân Đinh Dậu- 2017 (28/12/2016 )
Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) (24/10/2016 )
Đề cương tuyên truyền Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016 (04/10/2016 )
Quế Sơn: Giám sát về tín dụng đối với người nghèo (29/09/2016 )
Quế Sơn: Giao lưu trao đổi kinh nghiệm với huyện Bắc Trà My (23/09/2016 )
Bắc Trà My: Tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (05/09/2016 )
Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (11/07/2016 )
Nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới (29/06/2016 )
Nhiều địa phương trong toàn tỉnh có cử tri đi bầu đạt 100% (22/05/2016 )
    
1   2