Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Người đăng: P.Q .Ngày đăng: 12/04/2017 .Lượt xem: 170 lượt.
Ban biên tập trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn tài liệu học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Tải về tại đây:
Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Trung ương
[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/04/2017 )
Tổng Bí thư Lê Duẩn- nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng (05/04/2017 )
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997- 2017)! (19/01/2017 )
Mời tham gia viết bài cho Bản tin Mặt trận số đặc biệt chào Xuân Đinh Dậu- 2017 (28/12/2016 )
Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) (24/10/2016 )
Đề cương tuyên truyền Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016 (04/10/2016 )
Quế Sơn: Giám sát về tín dụng đối với người nghèo (29/09/2016 )
Quế Sơn: Giao lưu trao đổi kinh nghiệm với huyện Bắc Trà My (23/09/2016 )
Bắc Trà My: Tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (05/09/2016 )
Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (11/07/2016 )
    
1   2