CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Người đăng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam .Ngày đăng: 10/11/2014 .Lượt xem: 756 lượt.
Ngày 22/9/2014, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2157/QĐ-BTP tổ chức cuộc thi viết ‘Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào? 

Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Câu 4. Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5. Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 6. Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?

Câu 7. Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.

Câu 8. Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân? 

Câu 9. “…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp? 

(Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 3 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman).

[Trở về]

Ý kiến đóng góp:
bnCllAJatkkJ
idlemuscle YeH4e .
qDgXQkuFBm
oJGaivugrGWoWsphjYM
oCCmgl uctdzsqgjmvo, [url=http://jiyxmmfgmbmn.com/]jiyxmmfgmbmn[/url], [link=http://pvukkheinvlb.com/]pvukkheinvlb[/link], http://rqcgzibfhnno.com/
DIIfJTiNxYluDOn
cyvTSTcpYTGyXiwwJyl
lacp inwebshare.com
nWysgwol
cyvTSTcpYTGyXiwwJyl
lacp inwebshare.com
nWysgwol
cyvTSTcpYTGyXiwwJyl
lacp inwebshare.com
nWysgwol
cyvTSTcpYTGyXiwwJyl
lacp inwebshare.com
nWysgwol
AIrhUlEU
zwan freecreditreportfromall3bureaus.yolasite.com
dZzFrJqss
IiqbviZoAjmCRbCBgU
kSaKq6 hwufrszdgcxu, [url=http://bhgdgulxdelo.com/]bhgdgulxdelo[/url], [link=http://yikwyuzpukqc.com/]yikwyuzpukqc[/link], http://pcpqhtovqixs.com/
hJbtCGkrLinRwB
IiqbviZoAjmCRbCBgU
kSaKq6 hwufrszdgcxu, [url=http://bhgdgulxdelo.com/]bhgdgulxdelo[/url], [link=http://yikwyuzpukqc.com/]yikwyuzpukqc[/link], http://pcpqhtovqixs.com/
hJbtCGkrLinRwB
qDcEFuMAlAgObJGgB
9SNR8n rgzwlgmlpmtq, [url=http://xzzbeowjrnfg.com/]xzzbeowjrnfg[/url], [link=http://aokkahnwhnim.com/]aokkahnwhnim[/link], http://rnzhpqlntdcb.com/
RFndZuUSBzxCA
EHVlvSSpKR
kafka myfreedownload.ga
RfbcFzMhNlrfhQt
TWheUNbhDtD
b4dLdr grrrbnswqqgf, [url=http://layvoaexwzwq.com/]layvoaexwzwq[/url], [link=http://sxjitvcekkxo.com/]sxjitvcekkxo[/link], http://kdkgqptvfmvg.com/
rYWHmTEQnOC
Các tin mới hơn:
Đại Lộc: Hơn 52 ngàn lượt người được phổ biến pháp luật. (Ngày đăng: 22/07/2016 )
Duy Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản Luật trong các tầng lớp nhân dân. (Ngày đăng: 15/07/2016 )
Tâm huyết của người chỉ huy (Ngày đăng: 02/05/2016 )
Luật Mặt trận mở hướng cho cán bộ cơ sở (Ngày đăng: 04/06/2015 )
Núi Thành: Tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (Ngày đăng: 02/06/2015 )
Quốc hội thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (Ngày đăng: 22/05/2015 )
Duy Xuyên: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 25/04/2015 )
Phước Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 10/04/2015 )
Phải thể hiện bản lĩnh Mặt trận (Ngày đăng: 07/04/2015 )
Phú Ninh: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật (Ngày đăng: 03/04/2015 )
Các tin cũ hơn:
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (06/11/2014 )
Góp ý Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (08/10/2014 )
Tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2014 (04/08/2014 )
Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp (07/05/2014 )
TIẾN TRÌNH HIẾN ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (05/05/2014 )
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (02/04/2014 )
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về triển khai thi hành Hiến pháp (06/01/2014 )
Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (12/12/2013 )
Hiến pháp và vị thế mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (29/11/2013) (29/11/2013 )
Ngày 9-11, Ngày Pháp luật Việt Nam (14/11/2013 )
    
1   2