Xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
Người đăng: Thảo Nguyên .Ngày đăng: 23/06/2013 .Lượt xem: 422 lượt.
Xã Tân Chi (Tiên Du) là một trong 8 xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Cùng với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từng bước góp phần hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới.
Xã Tân Chi (Tiên Du) là một trong 8 xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Cùng với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từng bước góp phần hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới.

Cơ sở hạ tầng của xã Tân Chi được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

 
 
Xã Tân Chi có 2.187 hộ với 8.447 nhân khẩu, sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, bộ mặt xã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc phát triển kinh tế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, kết hợp phát triển nông nghiệp toàn diện nên tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm theo từng năm.

Đến nay, xã đạt được 13/19 tiêu chí theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Có được kết quả này, không thể không kể đến vai trò của Ủy ban MTTQ  xã và Ban công tác Mặt trận các thôn. Cụ thể, Ủy ban MTTQ xã đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tương thân tương ái…

Chỉ tính riêng năm 2011, Ủy ban MTTQ xã đã huy động toàn dân ủng hộ hơn 24 triệu đồng vào quỹ ‘Đền ơn đáp nghĩa”, gần 15 triệu đồng vào quỹ “Vì trẻ em” và hơn 28 triệu đồng vào quỹ khuyến học…

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Ủy ban MTTQ xã đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, tiêu chí của chương trình này; phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn nhân dân tự lựa chọn những công trình ưu tiên tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm của từng thôn, xóm.

Đặc biệt, Mặt trận đã vận động nhân dân thôn Tư Chi hiến 33m2 đất, góp công tham gia xây dựng các tuyến đường bê tông liên thôn dài 500m và trường THCS, nhà văn hoá với giá trị dự toán 162 tỷ đồng…

Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã từng bước được xây dựng; nhiều hạng mục công trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, MTTQ các cấp trong xã luôn chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp thu khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi; duy trì, phát triển các nghề truyền thống như: mộc, nề… đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2,98% theo tiêu chí mới, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 40%.

Trong thời gian tới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ xã Tân Chi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, chú trọng công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện từng mục tiêu, chiến lược đề ra, cũng như lộ trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động cán  bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, đồng thuận trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từng bước thực hiện các tiêu chí, trong đó chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân.

Phát huy dân chủ, quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch về tài chính đầu tư xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chăm lo đến công tác cán bộ, giữ ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh góp phần ổn định trật tự an toàn thôn, xóm. Từ đó, thúc đẩy Tân Chi sớm hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

Thảo Nguyên
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Ngày mới ở Phú Bình (Ngày đăng: 16/11/2015 )
Vùng cao rộn ràng vào hội (Ngày đăng: 13/11/2015 )
Thôn văn hóa Thọ Khương (Ngày đăng: 10/11/2015 )
Tiên Phước: Tổ chức Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” năm 2015 (Ngày đăng: 24/09/2015 )
Hội An: Nâng cao chất lượng xây dựng Tộc văn hoá trên địa bàn Thành phố. (Ngày đăng: 17/09/2015 )
Điện Bàn: Khánh thành Nhà thờ Tộc Nguyễn Phi (Ngày đăng: 02/07/2015 )
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ GẮN NÔNG THÔN MỚI (Ngày đăng: 18/02/2014 )
HỘI AN-ĐIỂM SÁNG CỦA QUẢNG NAM TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ” (Ngày đăng: 31/12/2013 )
Tộc họ Nguyễn Đỗ (Quế Lộc) với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (Ngày đăng: 26/12/2013 )
Hội nghị biểu dương Khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2009-2013 (Ngày đăng: 12/12/2013 )