Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi): Hội đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua
Người đăng: Thanh Phương .Ngày đăng: 10/03/2015 .Lượt xem: 249 lượt.
Đó là ý kiến của hầu hết các vị đại biểu khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) sửa đổi, diễn ra vào chiều ngày 9-3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự phiên họp.
Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu tại phiên họp
Ảnh: TTXVN

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật MTTQVN sửa đổi do ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày cho biết: Về Ban Công tác Mặt trận nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định trong Luật về Ban công tác Mặt trận. Vì hiện nay Ban Công tác Mặt trận đã được tổ chức rộng khắp và hoạt động ở các địa phương. Đây là tổ chức đang triển khai nhiều hoạt động của Mặt trận ở cơ sở. Do đó, việc luật hoá mô hình này trong Luật sẽ tạo cơ sở pháp lý để đổi mới phương thức công tác của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay theo phương châm hướng về cơ sở, tới khu dân cư.

"UBTVQH nhận thấy, đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều thừa nhận vai trò cũng như những đóng góp quan trọng của Ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản trong thời gian qua. Ban Công tác Mặt trận là cánh tay nối dài, là phương thức để triển khai hoạt động của Mặt trận ở cấp xã hiệu quả hơn, do đó cũng cần được ghi nhận trong Luật, tạo cơ sở pháp lý để Ban này hoạt động. Tổ chức và hoạt động cụ thể của Ban Công tác Mặt trận sẽ do Điều lệ MTTQVN quy định. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ quy định về Ban Công tác Mặt trận và xin được chỉnh lý lại như trong dự thảo Luật”-ông Lý cho hay.

Trước ý kiến đề nghị không quy định nguyên tắc "Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo MTTQVN” vì cho rằng quy định này chưa hợp lý, chưa phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQVN, UBTVQH sau khi thảo luận đã cho rằng, lịch sử đã chứng minh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất đến MTTQVN ngày nay. "Vì vậy, một trong những đặc thù trong tổ chức và hoạt động của MTTQVN là Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách vừa là tổ chức thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của Dự thảo Luật” - tờ trình của UBTVQH khẳng định.

Về hoạt động giám sát của MTTQVN, thay mặt Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Phan Trung Lý cho biết: Ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành sự cần thiết phải quy định trong Dự thảo Luật về hoạt động giám sát của MTTQVN. UBTVQH cũng nhận thấy, Dự thảo Luật đã xác định giám sát của Mặt trận là giám sát xã hội, mang tính nhân dân nhằm hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước. Bởi vì, thông qua hoạt động giám sát của mình, Mặt trận góp phần kịp thời phát hiện những sai phạm, khuyết điểm; phát hiện, phổ biến, nhân rộng những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Kết quả giám sát được thể hiện thông qua kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Với tính chất như vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý để quy định rõ hơn tính đặc thù trong hoạt động giám sát, về phạm vi giám sát, đối tượng, nội dung, hình thức giám sát; quy định cụ thể hơn quyền, trách nhiệm của MTTQVN trong hoạt động giám sát cũng như quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát để tránh trùng lặp với giám sát của cơ quan dân cử.

Qua thảo luận, hầu hết ý kiến của các vị đại biểu đều bày tỏ quan điểm đồng tình cao với báo cáo giải trình của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội bày tỏ quan điểm hoan nghênh Ban soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các vị đại biểu tại phiên họp trước. Các vấn đề đặt ra đã toàn diện, Luật đủ điều kiện báo cáo với Quốc hội và thông qua tại kỳ họp tới. "Đây là Luật quan trọng để cụ thể hóa Hiến pháp, nên cần thông qua với số phiếu cao; thể hiện trách nhiệm của Quốc hội khi thông qua Luật này”-Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ quan điểm đồng tình với tất cả các nội dung như báo cáo giải trình nêu. "Đây là sự mong mỏi của Mặt trận nói chung và đặc biệt là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng. Tôi rất mừng là hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý toàn bộ các nội dung. Như vậy là đã rõ nên tôi không cần nêu thêm”-Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đồng tình với Dự án Luật, tuy nhiên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai còn băn khoăn về việc trong Luật xác định quy định giám sát của Mặt trận chỉ là hỗ trợ cho công tác thanh tra của Nhà nước. Mặt trận là đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho nhân dân, là giám sát toàn dân. Cho nên giám sát của Mặt trận phải độc lập để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân dân chứ không phải chỉ hỗ trợ cho thanh tra. Ngay sau đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định rằng: "Tính chất giám sát của Mặt trận là giám sát nhân dân, nên không phải muốn giám sát gì thì giám sát, mà ở chỗ, khi nào nhân dân thấy những vấn đề trong hoạt động của Nhà nước chưa đáp ứng tốt thì Mặt trận sẽ tham gia giám sát thêm. Ví như việc giải quyết khiếu nại tố cáo mà Chính phủ, Quốc hội làm tốt hết rồi thì Mặt trận không có nhu cầu làm thêm để tránh chồng chéo. Mục tiêu của giám sát là nhằm phát hiện những yếu kém, những điển hình tiên tiến chứ không phải Mặt trận né tránh”. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, công tác của Mặt trận năm nay sẽ ưu tiên giám sát lời hứa của lãnh đạo các phường, xã khi tiếp xúc cử tri.
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Đại Lộc: Hơn 52 ngàn lượt người được phổ biến pháp luật. (Ngày đăng: 22/07/2016 )
Duy Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản Luật trong các tầng lớp nhân dân. (Ngày đăng: 15/07/2016 )
Tâm huyết của người chỉ huy (Ngày đăng: 02/05/2016 )
Luật Mặt trận mở hướng cho cán bộ cơ sở (Ngày đăng: 04/06/2015 )
Núi Thành: Tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (Ngày đăng: 02/06/2015 )
Quốc hội thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (Ngày đăng: 22/05/2015 )
Duy Xuyên: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 25/04/2015 )
Phước Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 10/04/2015 )
Phải thể hiện bản lĩnh Mặt trận (Ngày đăng: 07/04/2015 )
Phú Ninh: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật (Ngày đăng: 03/04/2015 )
Các tin cũ hơn:
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (10/11/2014 )
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (06/11/2014 )
Góp ý Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (08/10/2014 )
Tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2014 (04/08/2014 )
Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp (07/05/2014 )
TIẾN TRÌNH HIẾN ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (05/05/2014 )
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (02/04/2014 )
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về triển khai thi hành Hiến pháp (06/01/2014 )
Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (12/12/2013 )
Hiến pháp và vị thế mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (29/11/2013) (29/11/2013 )
    
1   2