Phú Ninh: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật
Người đăng: Ban biên tập .Ngày đăng: 03/04/2015 .Lượt xem: 356 lượt.
Sáng ngày 02/4/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khoá XIII gồm: Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân & gia đình và Luật Hộ tịch.

Tham dự hội nghị có các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Các đ/c Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; Các đ/c trưởng, phó các phòng, ban, ngành, các hội, đoàn thể ở huyện; Các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Các đ/c là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; Các đ/c là Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Các đ/c là lãnh đạo và CB-CC các xã, thị trấn.


Các đại biểu nghe BCV triển khai các văn bản Luật mới

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đ/c Đ/c Thái Nguyên Đại, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp-Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai Luật hộ tịch năm 2014, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Đoàn Văn Tri, Trưởng Phòng Xây dựng và Theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Đây là những văn bản luật hết sức quan trọng, có tác động đến xã hội, đến đất nước góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Qua hội nghị lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  huyện tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đối với cán bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Nguồn tin: Bích Phi
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Đại Lộc: Hơn 52 ngàn lượt người được phổ biến pháp luật. (Ngày đăng: 22/07/2016 )
Duy Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản Luật trong các tầng lớp nhân dân. (Ngày đăng: 15/07/2016 )
Tâm huyết của người chỉ huy (Ngày đăng: 02/05/2016 )
Luật Mặt trận mở hướng cho cán bộ cơ sở (Ngày đăng: 04/06/2015 )
Núi Thành: Tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (Ngày đăng: 02/06/2015 )
Quốc hội thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (Ngày đăng: 22/05/2015 )
Duy Xuyên: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 25/04/2015 )
Phước Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 10/04/2015 )
Phải thể hiện bản lĩnh Mặt trận (Ngày đăng: 07/04/2015 )
Các tin cũ hơn:
Hiệp Đức: Hội nghị bổ sung Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Khóa VII và tham gia góp ý Văn kiện Đại hội (02/04/2015 )
Duy Xuyên: Phối hợp tổ chức triển khai các văn bản pháp Luật mới được Quốc hội khóa XIII ban hành năm 2014 (23/03/2015 )
Núi Thành: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (Sửa đổi) (18/03/2015 )
Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi): Hội đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua (10/03/2015 )
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (10/11/2014 )
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (06/11/2014 )
Góp ý Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (08/10/2014 )
Tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2014 (04/08/2014 )
Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp (07/05/2014 )
TIẾN TRÌNH HIẾN ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (05/05/2014 )
    
1   2