Luật Mặt trận mở hướng cho cán bộ cơ sở
Người đăng: Thanh Phương .Ngày đăng: 04/06/2015 .Lượt xem: 458 lượt.
Tiếp tục góp ý vào dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), nhiều lãnh đạo, cán bộ là ủy viên UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau đã bày tỏ về việc Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi lần này đã mở ra nhiều hướng mới cho cán bộ cơ sở thực thi tốt hơn nhiệm vụ, chức năng của mình. Đại Đoàn Kết ghi lại những ý kiến tâm huyết này.
Ông Trần Khắc Tâm, Tổng Giám đốc công ty TNHH Trần Liên Hưng, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng: Tạo cơ sở pháp lý cho Ban Công tác Mặt trận 

Về mở đầu của Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), đề nghị ban soạn thảo giữ lại và bổ sung lời nói đầu của Luật hiện hành để nói rõ vai trò, chức năng, vị trí, nhiệm vụ và sứ mệnh đặc biệt của MTTQ Việt Nam. Trước đây, với các đạo luật đặc biệt quan trọng như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự thì cũng đều có lời mở đầu. Tuy nhiên, về kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội việc quy định nội dung này tại khoản 2, điều 1 để thay thế cho đoạn mở đầu là phù hợp. 

Đối với Ban Công tác Mặt trận, không có lý do gì mà Ban Công tác Mặt trận ở thôn, ấp, bản, làng, phum, sóc... một thực thể hiển nhiên tồn tại, gần gũi với đời sống hàng ngày của mọi người dân, đồng hành cùng cơ quan Đảng, chính quyền mọi lúc mọi nơi, như người ta thường nói là "khi khó có Mặt trận” mà lại không được ghi nhận và quy định trong luật.  

Đối với chức năng giám sát và phản biện xã hội, dự thảo lần này đã có một bước tiến rất xa so với dự thảo trước, thể hiện ở các quy định trao quyền tự chủ cho Mặt trận trong việc lựa chọn nội dung, hình thức phản biện và điểm mới ở chỗ không còn quy định "khi có yêu cầu” thì MTTQ Việt Nam mới thực hiện phản biện xã hội nữa. Tức là MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện phản biện xã hội khi thấy cần chứ không phải là bị động ngồi chờ "yêu cầu” từ phía các cơ quan nhà nước.  

Ông Dương Thành Công, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, UBMTTQ tỉnh Cà Mau: Trao quyền để Mặt trận giám sát và phản biện xã hội

Thực hiện chương trình góp ý xây dựng pháp luật năm 2015 của UBTƯMTTQ Việt Nam, UBMTTQ các cấp trong tỉnh Cà Mau và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi). Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng ý với Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Luật MTTQ sửa đổi lần này quy định Ban công tác Mặt trận ấp, khóm (là hình thức tự quản ở địa bàn dân cư) tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là sự ghi nhận vai trò quan trọng của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Nhà nước đảm bảo các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả. Luật cũng qui định ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 cũng là ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm là nét mới.

Với việc Quốc hội thông qua Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi lần này, cán bộ Mặt trận cơ sở sẽ được mở hướng trong phương pháp thực hiện đối với nhiều công việc, đặc biệt là trao quyền cho Mặt trận giám sát và phản biện xã hội. 

Ông Trương Phước Thảo, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng: Xác định giá trị pháp lý của kết quả giám sát

Tôi cho rằng cần đưa vào Luật đối tượng áp dụng để làm cơ sở xác định phạm vi điều chỉnh, cần thể hiện mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và giữa các tổ chức không phải là thành viên. Tại Sóc Trăng nhiều ý kiến cũng cho rằng cần xem xét tính khả thi về hình thức giám sát của Mặt trận thông qua thành lập đoàn giám sát. Nên chăng chỉ quy định hình thức thành lập đoàn giám sát đối với Mặt trận cấp tỉnh/thành phố vì đối với cấp cơ sở khó đảm bảo về nhân lực, trình độ chuyên môn để thực hiện giám sát đạt hiệu quả. Đồng thời, xác định giá trị pháp lý của kết quả giám sát đối với đối tượng được giám sát và các chủ thể liên quan.

Ngoài ra, đi vào một số điều khoản của dự thảo, như việc tham dự các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kỳ họp HĐND, phiên họp UBND (Điều 22), để đảm bảo tính tự chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa cơ quan nhà nước với MTTQ cùng cấp, tôi đề nghị bỏ cụm từ "được mời” để thống nhất tên của điều này và khẳng định rõ việc tham dự các kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, HĐND,UBND là quyền của Mặt trận và là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước nêu trên. Theo tôi cần ghi rõ về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp thu những ý kiến phản biện xã hội của MTTQVN thu thập ý kiến và góp ý. Cần  bổ sung cụm từ "nếu không tiếp thu thì phải có văn bản trả lời và giải thích”.
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Đại Lộc: Hơn 52 ngàn lượt người được phổ biến pháp luật. (Ngày đăng: 22/07/2016 )
Duy Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản Luật trong các tầng lớp nhân dân. (Ngày đăng: 15/07/2016 )
Tâm huyết của người chỉ huy (Ngày đăng: 02/05/2016 )
Các tin cũ hơn:
Núi Thành: Tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (02/06/2015 )
Quốc hội thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (22/05/2015 )
Duy Xuyên: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2015 (25/04/2015 )
Phước Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật năm 2015 (10/04/2015 )
Phải thể hiện bản lĩnh Mặt trận (07/04/2015 )
Phú Ninh: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật (03/04/2015 )
Hiệp Đức: Hội nghị bổ sung Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Khóa VII và tham gia góp ý Văn kiện Đại hội (02/04/2015 )
Duy Xuyên: Phối hợp tổ chức triển khai các văn bản pháp Luật mới được Quốc hội khóa XIII ban hành năm 2014 (23/03/2015 )
Núi Thành: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (Sửa đổi) (18/03/2015 )
Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi): Hội đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua (10/03/2015 )
    
1   2