CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Hội đồng tư vấn

 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ TÔN GIÁO - DÂN TỘC

1

Ông Trần Xuân Nhuận

 Cán bộ hưu trí - Chủ nhiệm

2

Ông Phạm Thanh Hận

 Cán bộ Hưu trí, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Phó Chủ nhiệm

3

Ông Đinh Mướk

 Cán bộ hưu trí - Phó Chủ nhiệm

4

Linh mục Nguyễn Trí Dũng

Thành viên

5

Thượng tọa Thích Phước Minh

 Phó Ban Trị sự GHPG tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

 6

Bà Lê Thị Thủy

Trưởng Ban Dân tộc  miền núi tỉnh - Thành viên

 7

Ông Mai Lê Anh Khánh

Phó Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo cơ quan UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng 

 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

1

Ông Hoàng Châu Sinh

 Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm

2

 Ông Vũ Khắc Trọng

Cán bộ Hưu trí - Phó Chủ nhiệm

3

Ông Thái Nho

 Cán bộ hưu trí - Phó Chủ nhiệm

4

Ông Nguyễn Ngọc Kim

 Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh - Thành viên

5

Ông Nguyễn Hữu Thọ

 Cán bộ hưu trí - Thành viên

6

Ông Trần Ngọc Khánh

 Phó Chủ tịch Quỳnh Phủ Hội quán Tam Kỳ, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

 7

Bà Hồng Thị Nga

Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng

 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

1

Ông Phan Khắc Chưởng

 Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm

2

Ông Nguyễn Văn Tôn

 Cán bộ hưu trí - Phó Chủ nhiệm

3

Ông Nguyễn Thành Quý

Đoàn Luật sư Quảng Nam - Phó Chủ nhiệm 

4

Ông Nguyễn Xuân An

 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

5

Bà Lưu Thị Lan

 Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

6

Ông Nguyễn Văn Hùng

 Luật sư, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

7

Ông Trần Hữu Quang

 Trưởng phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

8

Ông Thái Nguyên Đại

 Sở Tư pháp tỉnh - Thành viên

9

Bà Võ Thị Bích Phượng

 Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng

 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Ông Nguyễn Anh Cả

 Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm

2

Ông Trần Thanh Liêm

 Trưởng đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh - Phó Chủ nhiệm

3

Bà Hà Thị Thu Sương

 Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh -  Phó Chủ nhiệm

4

Ông Nguyễn Như Chính

 Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

5

Ông Nguyễn Hoàng Bích

 Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

6

Bà Phạm Thị Hoàng Tâm

 Chi cục Trưởng chi cục nuôi trồng thuỷ sản tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

7

Bà Nguyễn Thị Trâm

 Phó Trưởng ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng