CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Danh bạ UBMTTQVN tỉnh

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

EMAIL

 LÃNH ĐẠO

1

Võ Xuân Ca

UVBTV Tỉnh uỷ - 
Chủ tịch

3.859.678

0905.164.426

caubmtqnam@gmail.com

2

Nguyễn Phi Hùng

Phó Chủ tịch TT

3.852.552

0905.747.876

phhung78@gmail.com

3

Nguyễn Văn Long

Phó Chủ tịch

3.814.246

0964.740.999

pctubmt@gmail.com

 4

Lê Thái Bình

 Phó Chủ tịch

  3.859.557

 0914.026.151

lebinhubmtqn@gmail.com

BAN TUYÊN GIÁO

1

Nguyễn Thị Thanh Phương

UVTT-Trưởng ban

3.852.779

0986.100.010

phuongquynh41107@gmail.com

2

Châu Thị Hậu

Chuyên viên

0905.868.419

haumtqn@gmail.com

BAN TỔ CHỨC

1

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

UVTT-Trưởng ban

3.812.850

0982.585.107

myle248@gmail.com

2

Đặng Ngọc Truyền

Chuyên viên

0905.150.782

dangngoctruyen@gmail.com

BAN PHONG TRÀO

1

Lê Thị Như Thủy

UVTT-Trưởng ban

3.852.556

0905.205.123

thuymtqnam@gmail.com

2

Nguyễn Thị Trâm

Phó ban

0983.699.855

minhtram1006@gmail.com

3

Phạm Thị Hồng Huyền

Chuyên viên

0906.556.679

phamhonghuyenhp@gmail.com

BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

1

Nguyễn Thị Thanh Thu

UVTT-Trưởng ban

3.859.558

0935.189.127

 thumtqn@gmail.com

2

Võ Thị Bích Phượng

Phó ban

0934.176.247

 phuongmtqn.tp@gmail.com

BAN DÂN TỘC - TÔN GIÁO

1

Lê Công Chiến

UVTT-Trưởng ban

3.810.026

0905.914.645

congchien.mt@gmail.com

2

Mai Lê Anh Khánh

Phó ban

0979.203.603

khanhubmtqn@gmail.com

VĂN PHÒNG (Fax: 3.811.245)

1

Hồng Thị Nga

UVTT-Chánh VP

3.852.554

0905.059.014

ngavpmtqn@gmail.com

2

Trần Thị Hà 

 Phó VP

 3.852.553

   0905.021.241

hatt1974@gmail.com

3

Huỳnh Thị Xuân

Thủ quỹ

0905.637.504

 

4

Nguyễn Văn Hòa

Phó VP

3.852.557

0978.773.101

 hoamtqn@gmail.com

5

Lê Thị Hà Linh

Chuyên viên

0935.218.159

 halinh91@gmail.com

6

Dương Thị Hồng Thảo

Văn thư

 

0905.420.552

 

7

Nguyễn T. Lĩnh Vương

Lái xe

 

0903.177.081

linhvuong8184@gmail.com

8

Nguyễn Văn Vinh

Lái xe

 

0905.283.449

 

9

Nguyễn Thắng Cường

Lái xe

 

0903.551.017

 

10

Nguyễn Đăng Lượng

Bảo vệ

 

0168.420.9091