CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Văn bản pháp luật

   Minimize
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 26 items in 2 pages
20-CT/TU 20/01/2017 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh
06/TB-UBBC 17/02/2016 Thông báo số 06/TB-UBBC ngày 17/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh (2016-2021)
267-STC-NS 02/02/2016 Công văn của Sở Tài chính v/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán năm 2016
5709/KH-UBND 09/12/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền ...
Nghị định 84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Nghị định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư theo Luật Đầu tư công.
4441/QĐ-UBND 17/11/2015 Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn (2015-2020)”
5186/KH-UBND 11/11/2015 Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm năm 2015
4306/UBND-VX 25/09/2015 Công văn 4306 V/v phối hợp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tiếp tục vận động "Quỹ vì người nghèo"
Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ t 19/05/2015 Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều ...
152/QĐ-MTTQ-BTT 18/09/2014 Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam
2051/QĐ-UBND 02/07/2014 Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
40-CT/TU 27/03/2014 Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
112-KH/TU 26/03/2014 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
Số: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC 10/01/2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
02/2014/QĐ-UBND 21/01/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
935/STP-PBGDPL 29/10/2013 Công văn Sở Tư pháp V/v tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
4068/UBND-NC 21/10/2013 Công văn UBND tỉnh V/v tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013
3139/QĐ-UBND 14/10/2013 QĐ bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã NK 2014-2019
3855/UBND-NC 04/10/2013 Công văn của UBND tỉnh hướng dẫn một số nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013
17/CT-UBND 09/09/2013 Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm