CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Văn bản TW

   Minimize
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 54 items in 3 pages
02 /2016/QH14 18/11/2016 Chiều nay 18/11, với 417 phiếu tán thành, chiếm 84,58% tổng số đại biểu, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
337/2016/TT-BTC 28/12/2016 Thông tư 337/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận ...
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định hướng dẫn về Thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra năm 2010
10-CT/TW 15/12/2016 Ngày 15.12, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký, ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân ...
Số: 52 /HD-MTTW-BTT 07/09/2016 Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về xây dựng “Quy chế tổ chức và hoạt động” và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở ...
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Số: 10/TTr-MTTW-BTT 08/07/2016 Thông tri của Ban Thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng ...
1129/UBTVQH-PL 17/05/2016 Công văn 1129 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc giám sát, chứng kiến việc kiểm phiếu quy định tại Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội ...
1971/MTTW-BTT 19/04/2016 Công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử
69/TB-MTTW-BTT 17/03/2016 Thông báo về những việc cần làm sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
1839/MTTW-BTT 15/03/2016 Công văn của BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam V/v tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú
84/VPBCQG-PL 17/02/2016 Công văn 84/VPHĐBCQG-PL ngày 17/02/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn xác định số dư tối thiểu trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND các cấp
1690/MTTW-BTT 15/02/2016 Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đính chính Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về quy trình hiệp ...
1685/MTTW-BTT 04/02/2016 Công văn 1685/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam V/v phối hợp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng ...
59/2015/QĐ-TTg 19/11/2015 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
503/QĐ-MTTW 02/11/2015 Quyết định Về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2015
Quyết định số 1614/QĐ-TTg 15/09/2015 Quyết định số 1614/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều ...
1076/QĐ-TTg 14/07/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Số: 17 /TT-MTTW-BTT 03/04/2015 Ngày 03/4/2015, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Thông tri số: 17 /TT-MTTW-BTT Hướng dẫn thực hiện một số điều của ...
04/2014/NĐ-CP 09/01/2015 Ngày 09/01/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp ...