CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Mặt trận tham gia XD Nông thôn mới

Quảng Nam: Quả ngọt sau 5 năm xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng: 01/12/2015 . Lượt xem: 672 lượt.
Sau 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Quảng Nam đã đạt được những thành quả đáng ngạc nhiên.
Chi tiết ...
Khi dân chủ được phát huy
Ngày đăng: 30/11/2015 . Lượt xem: 531 lượt.
Quy chế dân chủ được phát huy đã tạo ra sự đoàn kết và đồng thuận cao, huy động được nội lực trong nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết ...
Hiệp Đức: Tổ chức toạ đàm “Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới”
Ngày đăng: 28/08/2015 . Lượt xem: 595 lượt.
Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9), vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức tổ chức Tọa đàm Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Nông thôn mới.
Chi tiết ...
Điện Bàn: Tọa đàm công tác xây dựng “Nếp sống văn hóa văn minh đô thị ở thị xã Điện Bàn”
Ngày đăng: 16/07/2015 . Lượt xem: 297 lượt.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân tổ chức buổi tọa đàm công tác xây dựng “Nếp sống văn hóa văn minh đô thị ở thị xã Điện Bàn”, nhằm đánh giá kết quả đạt được qua 2 năm triển khai, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định mục tiêu và xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng phong trào nếp sống văn hóa văn minh ở thị xã Điện Bàn trong thời gian đến.
Chi tiết ...
Nhìn từ tiêu chí an ninh nông thôn
Ngày đăng: 29/10/2014 . Lượt xem: 510 lượt.
Là một trong mười chín tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về an ninh nông thôn đã cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Chi tiết ...
• Hội thi “Tuyên truyền mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới” (Ngày đăng: 19/03/2014 )
• Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ngày đăng: 02/10/2013 )
• VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Ngày đăng: 06/09/2013 )
• Chung tay xây dựng Nông thôn mới (Ngày đăng: 05/08/2013 )
• Mấy suy nghĩ về xây dựng nông thôn mới (Ngày đăng: 23/06/2013 )