CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Văn bản Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Nam

   Minimize
Loại văn bản: Quy chế
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1198/QĐ-MTTW-ĐCT
Ngày ban hành: 29/12/2016
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày hiệu lực: 29/12/2016
Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo sửa đổi, bổ sung năm 2016
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:13.Quy che QVNN_2016.doc[ Tải về ]77 Kb

Nội dung trích yếu :
N gày 29/12/2016, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Quyết định số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ban hành "Quy chế vận động, quản lý, sử dụng "Quỹ vì người nghèo" sửa đổi, bổ sung năm 2016