CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!

Văn bản pháp luật

   Minimize
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 06/TB-UBBC
Ngày ban hành: 17/02/2016
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Ngày hiệu lực: 17/02/2016
Thông báo của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh (2016-2021)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Thong-bao 06 về nop-ho-so-ung-cu-dai-bieu-QH-va-dai-bieu-HDND-tinh.doc[ Tải về ]51.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông báo số 06/TB-UBBC ngày 17/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh (2016-2021)