Ký kết Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Người đăng: Ban Biên tập .Ngày đăng: 27/10/2016 .Lượt xem: 672 lượt.
Ngày 26/10, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Thăng Bình, Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (nhiệm kỳ 2011 – 2016) và ký kết Quy chế phối hợp công tác (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

* Thăng Bình (Sáng 26/10)

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Quy chế phối hợp
Đồng chí Nguyễn Đình Tư – UVBTV,  Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Võ Huấn – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì hội nghị.
Nhiệm kỳ 2011 – 2016, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XIX, XX và các Nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Để công tác phối hợp giữa hai cơ quan đạt kết quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý bổ sung, sửa đổi một số nội dung để Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016- 2021 hoạt động theo nguyên tắc thống nhất, tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, bảo đảm phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định pháp luật.


Toàn cảnh Hội nghị 

Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện và Ủy ban MTTQ huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 3 chương, 16 điều quy định nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan đảm bảo: bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo phối hợp kịp thời, chặt chẽ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện cho mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.

*
Cùng ngày, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện (nhiệm kỳ 2011-2016) và ký kết Quy chế phối hợp (nhiệm kỳ 2016-2021).


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Khánh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Ngọc Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Hoàng Chương - UVBTV- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các thành viên UBND huyện, Phó Trưởng các Ban, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam của 7 xã.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phương hướng trọng tâm giai đoạn 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh. Việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được tăng cường; công tác tham gia xây dựng pháp luật được thực hiện thường xuyên. Tổ chức 75 đợt tiếp xúc cử tri, với  4.579 lượt cử tri tham dự, nhận được 793 lượt ý kiến tham gia phát biểu; việc tổng hợp và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, và có chất lượng. Hoạt động phối hợp để tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều tiến bộ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tiếp nhận 08 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 411 đơn kiến nghị, tiếp 689 lượt công dân với 781 người đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh (không có khiếu nại đông người). Trong đó tiếp định kỳ và đột xuất 168 lượt với 196 người. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện có nhiều chuyển biến tích cực.  Các kỳ họp HĐND huyện tiến hành đảm bảo dân chủ, công khai và đúng luật định. HĐND huyện khoá X tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 80 nghị quyết.  Hoạt động giám sát của HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ngày càng được tăng cường, theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp. Công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tạo điều kiện cho hoạt động giám sát của nhân dân ở cơ sở hiệu quả chưa cao; một số hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn thiếu chiều sâu, chưa thường xuyên; công tác phối hợp chương trình giám sát chưa nhiều; chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri chưa đạt hiệu quả, chậm đổi mới. Kết quả phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn những hạn chế nhất định. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo do HĐND, Uỷ ban MTTQVN huyện chuyển đến các cơ quan chức năng chưa kịp thời giải quyết, chậm phản hồi thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ trong thời gian qua, các cơ quan đã có sự phối hợp tương đối tốt về các mặt công tác. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa thực sự toàn diện. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan cần tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi, quá trình thực hiện cần có sự chỉ đạo sát sao để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế; phải có hành động mới, suy nghĩ mới để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế- xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng của địa phương.

Tại hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế (nhiệm kỳ 2016-2021) và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và giữa UBND với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện (nhiệm kỳ 2016-2021)./.

Nguồn tin: Phan Anh, Tuyết Hồng
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Mặt trận đồng hành cùng báo chí chống tiêu cực (Ngày đăng: 19/04/2017 )
Tập trung cho công tác quản lý hiện trạng đất đai vùng đông nam của tỉnh (Ngày đăng: 10/04/2017 )
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 cho 63 tỉnh, thành phố (Ngày đăng: 07/04/2017 )
"Công tác Mặt trận là gốc của mọi vấn đề" (Ngày đăng: 01/04/2017 )
Quế Sơn: Tập huấn về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020 (Ngày đăng: 30/03/2017 )
Công ty CP Ô tô Trường Hải cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức cơ sở Đảng (Ngày đăng: 24/03/2017 )
Lấy sức dân chăm lo cuộc sống người dân (Ngày đăng: 07/02/2017 )
Gặp mặt phóng viên Báo chí nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 (Ngày đăng: 19/01/2017 )
Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với môi trường (Ngày đăng: 27/12/2016 )
Mặt trận Đà Nẵng trao 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 08/12/2016 )
Các tin cũ hơn:
Thăng Bình: 41 con bò giống sinh sản được trao tận tay người nghèo. (21/10/2016 )
Thăng Bình: Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2016 (19/10/2016 )
Hội An: Ký kết Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố (nhiệm kỳ 2016-2021). (18/10/2016 )
Nông Sơn: Tập huấn công tác Mặt trận năm 2016 (14/10/2016 )
Đại Lộc: Tổ chức Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2016 (12/10/2016 )
Hội An: Tập huấn công tác Mặt trận năm 2016 (28/09/2016 )
Điện Bàn: Hơn 200 cán bộ Mặt trận cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. (20/09/2016 )
Nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2016 cho cán bộ Mặt trận cơ sở. (08/09/2016 )
Hỗ trợ phương tiện làm ăn cho hộ nghèo (07/09/2016 )
Quế Sơn: Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư yên bình, xanh – sạch – đẹp”. (31/08/2016 )
    
1   2