Hội nghị biểu dương Khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2009-2013
Người đăng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam .Ngày đăng: 12/12/2013 .Lượt xem: 427 lượt.
Ngày 11/12/2013 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương Khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2009-2013.

Hội nghị là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các ban ngành Trung ương cùng 262 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 100.000 Khu dân cư và Ban công tác Mặt trận cả nước tham dự Hội nghị.
Theo báo cáo do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày tại Hội nghị, Ban Công tác Mặt trận được thành lập ở các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, khu phố có vị trí quan trọng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong những năm qua, các Ban Công tác Mặt trận đã hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa bàn dân cư; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Đặc biệt, các Ban công tác mặt trận đã tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải các mâu thuẫn giữa các thành viên trong khu dân cư; phát động nhiều phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lụt, những gia đình gặp khó khăn trong cộng đồng... Những kết quả hoạt động và đóng góp tích cực đó của Ban Công tác Mặt trận đã góp phần xây dựng các khu dân cư vững mạnh toàn diện, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhân dân cả nước đang tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu được đề ra trong Đại hội Đảng lần thứ XI và vừa qua, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp sửa đổi 2013 trong đó vừa tiếp tục khảng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam đồng thời bổ sung chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đây là trách nhiệm, vinh dự lớn lao của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động của MTTQ Việt Nam ở cơ sở, đặc biệt ở các khu dân cư là một nét đặc sắc của đời sống chính trị và văn hóa của đất nước chúng ta. Nó vừa là sự tiếp tục truyền thống tự quản của làng xã Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử, vừa là sự thể chế hóa hoạt động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thông qua các đại diện như: Thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, nông dân và sự phối hợp, hỗ trợ của MTTQ Việt Nam. Chính qua các hoạt động kết nối và phát huy văn hóa dân tộc, vừa tổ chức ở cơ sở và góp phần gìn giữ những giá trị trong truyền thống văn hóa Việt Nam như, "sống có tình có nghĩa”, "uống nước nhớ nguồn”, "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, "xây dựng gia đình hạnh phúc chăm lo cho sự học”, "đoàn kết là sức mạnh” được nuôi dưỡng phát huy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm

 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và kết quả hoạt động của các Khu dân cư và đội ngũ các Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả đó vẫn còn chưa đồng đều ở các khu dân cư, chưa toàn diện ở các lĩnh vực, chất lượng hoạt động của nhiều Ban Công tác Mặt trận còn thấp, việc xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó các Ban Công tác Mặt trận có vai trò, trách nhiệm to lớn. Chủ tịch nước nhấn mạnh, “Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện, các Ban Công tác Mặt trận cần phải hết sức năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, tổ chức nhân dân làm tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở”.

        Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương lao động, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nươc cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Chủ tịch nước tin tưởng rằng sau Hội nghị biểu dương này, công tác Mặt trận ở các khu dân cư sẽ có một bước phát triển mới, mỗi điển hình hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa để có ngày càng nhiều khu dân cư, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa, tiếp tục đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đất nước./.


[Trở về]

Các tin mới hơn:
Ngày mới ở Phú Bình (Ngày đăng: 16/11/2015 )
Vùng cao rộn ràng vào hội (Ngày đăng: 13/11/2015 )
Thôn văn hóa Thọ Khương (Ngày đăng: 10/11/2015 )
Tiên Phước: Tổ chức Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” năm 2015 (Ngày đăng: 24/09/2015 )
Hội An: Nâng cao chất lượng xây dựng Tộc văn hoá trên địa bàn Thành phố. (Ngày đăng: 17/09/2015 )
Điện Bàn: Khánh thành Nhà thờ Tộc Nguyễn Phi (Ngày đăng: 02/07/2015 )
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ GẮN NÔNG THÔN MỚI (Ngày đăng: 18/02/2014 )
HỘI AN-ĐIỂM SÁNG CỦA QUẢNG NAM TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ” (Ngày đăng: 31/12/2013 )
Tộc họ Nguyễn Đỗ (Quế Lộc) với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (Ngày đăng: 26/12/2013 )
Các tin cũ hơn:
Đoàn kết để cuộc sống tốt đẹp và đáng sống (Ngày đăng: 18/11/2013 )
Thành phố Hội An: Tuyên dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu (2009-2013), sơ kết xây dựng Hội An- thành phố văn hóa (2011-2013) (Ngày đăng: 25/09/2013 )
Tuyên dương 46 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc (Ngày đăng: 18/09/2013 )
Xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới (Ngày đăng: 23/06/2013 )