Tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2014
Người đăng: Thanh Phương .Ngày đăng: 04/08/2014 .Lượt xem: 407 lượt.
Nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân, tạo nếp sống tự quản theo pháp luật trong cộng đồng dân cư; giúp nhân dân có ý thức trong việc chấp hành cũng như thực thi pháp luật của nhà nước và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

                                         Đ/c Thái Nguyên Đại – Trưởng Phòng Phổ biến GDPL Sở Tư pháp tỉnh báo cáo    
Đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư; nâng cao kỹ năng tập hợp, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2014 cho các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn và trên 600 Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tại các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Nam Giang, Phú Ninh, Quế Sơn, Điện Bàn.

Nội dung tập huấn tập trung các chuyên đề: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền những kiến thức nội dung cơ bản về Luật Hòa giải ở cơ sở, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác hòa gải; phổ biến tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình điểm triển khai xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 31/7-19/8/2014.

Nguồn tin: Thanh Phương
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Đại Lộc: Hơn 52 ngàn lượt người được phổ biến pháp luật. (Ngày đăng: 22/07/2016 )
Duy Xuyên: Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản Luật trong các tầng lớp nhân dân. (Ngày đăng: 15/07/2016 )
Tâm huyết của người chỉ huy (Ngày đăng: 02/05/2016 )
Luật Mặt trận mở hướng cho cán bộ cơ sở (Ngày đăng: 04/06/2015 )
Núi Thành: Tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (Ngày đăng: 02/06/2015 )
Quốc hội thảo luận Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) (Ngày đăng: 22/05/2015 )
Duy Xuyên: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 25/04/2015 )
Phước Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật năm 2015 (Ngày đăng: 10/04/2015 )
Phải thể hiện bản lĩnh Mặt trận (Ngày đăng: 07/04/2015 )
Phú Ninh: Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật (Ngày đăng: 03/04/2015 )
Các tin cũ hơn:
Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp (Ngày đăng: 07/05/2014 )
TIẾN TRÌNH HIẾN ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (Ngày đăng: 05/05/2014 )
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày đăng: 02/04/2014 )
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về triển khai thi hành Hiến pháp (Ngày đăng: 06/01/2014 )
Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày đăng: 12/12/2013 )
Hiến pháp và vị thế mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (29/11/2013) (Ngày đăng: 29/11/2013 )
Ngày 9-11, Ngày Pháp luật Việt Nam (Ngày đăng: 14/11/2013 )
Thành phố Hội An tổ chức Tọa đàm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 (Ngày đăng: 23/06/2013 )
Huyện Bắc Trà My triển khai phổ biến luật giám định tư pháp và luật biển Việt Nam (Ngày đăng: 23/06/2013 )