CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)!
Chọn tiêu đề tab
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.
Lượt xem: 172 lượt.
Vậy là đã 47 năm kể từ ngày 2 thánh 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đi vào cõi vĩnh hằng. Thời gian càng lùi xa, tư tưởng và hình ảnh vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc càng lắng đọng trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Chi tiết ...
Những hình ảnh bình dị về cuộc đời Bác Hồ
Lượt xem: 182 lượt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời của mình để đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh thân thường, gần gũi của chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào trên cả nước.
Chi tiết ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về sức mạnh đoàn kết
Lượt xem: 221 lượt.
Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.287. Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng. Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặ
Chi tiết ...
Các tin khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tham nhũng
Chủ tịch Hồ chí minh nói về đại đoàn kết dân tộc
Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuyên suốt toàn khóa XI của Đảng (2011 – 2015)